Personvernerklæring (Norsk)

Klikk her for English

Sist oppdatert: 20.05.19

Informajonskapselpolicy

Vilkår for Bruk

Behandlingsansvarlig:
Lokasjon/Organissasjon
Og
Simp AS

1. Innledning
Denne Personvernerklæringen (heretter forkortet til PE) gjelder for de tjenester Simp AS (Simp) leverer til Lokasjon (heretter samlet omtalt som: vi, oss, vår) i forbindelse med WiFi nett og innsamling av opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til; simp.no, openwifi.simp.no, facebook.com/simp.no, forklarer hvordan personlig informasjon samles, brukes, beskrives og beskyttes av Simp AS og Lokasjon i den forbindelse. 


Vi skal være åpen og tydelig på hvordan vi behandler personopplysninger om deg. Personopplysninger om deg skal kun behandles til lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lengre har grunnlag for å behandle dem. Du vil motta informasjon om dine personvernsrettigheter og få hjelp til å gjøre dine rettigheter gjeldende. Vi skal utvikle tjenester og løsninger med innlemmet personvern i design.

Når du bruker tjenestene våre, herunder vår software, nettstedet vårt eller andre digitale tjenester vi leverer (heretter samlet benevnt: Tjenestene), samler vi inn, behandler og lagrer personopplysninger om deg. Det er viktig for oss å sikre og verne disse personopplysningene best mulig, samt håndtere dem på en fortrolig måte. Samtidig vil vi med denne PE informere deg om hvordan vi behandler personopplysninger om deg.
Personopplysninger om deg skal kun behandles til lovlige formål og vil bli slettet, pseudonymisert eller anonymisert når vi ikke lengre har behov for å behandle dem og vårt grunnlag ikke lengre er tilstede.

Du vil motta informasjon om dine personvernsrettigheter og informasjon om hvordan du kan gjøre dine rettigheter gjeldende blant annet gjennom denne PE, informasjon vi sender til deg på e-post eller ellers gjør tilgjengelig for deg å våre innloggingssider mv. Du kan kontrollere og styre vår behandling på «Min side» som vi oppretter for deg når du som kunde, gjest og/eller bruker benytter Tjenestene.

Vi, som er Simp og Lokasjon/Organissasjon er såkalt felles «behandlingsansvarlig» for behandling av dine personopplysninger etter denne PE. Det betyr at begge er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen, samt for å overholde personvernlovgivningen.

Simp er imidlertid den som vil være den du skal forholde deg til dersom du har spørsmål knyttet til denne PE eller hvordan vi ved levering av Tjenestene og ved vår kommunikasjon med deg, behandler dine personopplysninger. Vår selskaps- og kontaktinformasjon er følgende:

SIMP AS er et norsk selskap registrert i Brønnøysundsregistrene med organisasjonsnummer: 816 202 612 NO MVA.
Kontaktdata:
Simp AS,

Øvre Ole Bulls Plass 1
5012 Bergen, Norway
Epost: personvern@simp.no


Hjemmeside: https://simp.no

Telefon: (+47) 404 81 404
Du finner mer informasjon i kunde-/brukervilkårene her: Vilkår for Bruk


2. Virkeområdet for denne PE
Denne PE gjelder vår innsamling, bruk og behandling av personopplysninger i forbindelse med Tjenestene. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker Tjenestene som kunde/bruker eller potensiell kunde/bruker hos oss. Dette omfatter når du bruker WiFi-tjenesten, nettstedene, eventuelle applikasjoner, eller andre tjenester vi tilbyr, samt når en kommuniserer via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende.

Når du kommuniserer med og gir rettigheter til deling / deler personopplysninger til/med andre selskaper, herunder tjenesteleverandører og samarbeidspartner, gjelder ikke denne PE. (nevnt men ikke begrenset til: Partners) Dette gjelder også der kontakten initieres av, eller er et resultat av kontakten med oss via Tjenestene. Du må kontakte det spesifikke selskapet for å motta informasjon om den behandling av personopplysninger som de er ansvarlig for. Vi er ikke ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen hos tredjeparter. Personopplysninger som vi i forbindelse med din kontakt med leverandører mottar av dem og som vi behandler selv, som del av Tjenestene, er imidlertid regulert her. Vi oppfordrer deg til å bli kjent med personvernerklæringene til alle tredjeparter før du gir dem informasjon, gir oss tilgang til informasjonen eller benytter deg av et tilbud eller en kampanje.

I denne PE forklarer vi hvordan vi behandler personopplysninger, hva slags personopplysninger behandlingen innebærer, samt hvilket formål den har. Det forklares blant annet hvordan vi samler inn, bruker og eventuelt utleverer personopplysninger når du som gjest, kunde og/eller bruker benytter Tjenestene og/eller kommuniserer med oss på måter som beskrevet her. Den forklarer hva vi behandler, samt hvordan og hvorfor, og hvilket rettslig grunnlag de har. Vi forklarer også når og hvorfor personopplysninger eventuelt utleveres eller deles med andre. Vi informerer også om de rettighetene du har i forbindelse med behandling og eventuell overføring av dine personopplysninger.

Denne PE skal, når annet ikke angis, tolkes i samsvar med norsk lovgivning og være underlagt norske domstolers ikke-eksklusive kompetanse.


3. Vår behandlingen av personopplysninger
Når du bestiller og/eller benytter WiFi-tjenesten som kunde, gjest, bruker eller besøkende, eller benytter andre av Tjenestene, kan du bli bedt om å bekrefte at du er kunde/gjest, samt gi informasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse, og i visse tilfeller annen kontakt- og identifikasjonsinformasjon som bostedsadresse. Av og til gir du oss, eller gir tilgang til, annen tilleggsinformasjon som for eksempel fødselsdato, kjønn, alder, eventuelt via din profil hos en annen tjenesteleverandør.

Ved å benytte Tjenestene, som for eksempel vår WiFi-tjeneste, registrerer vi disse personopplysningene om deg. Denne informasjonen vil danne grunnlag for en kunde-/brukerprofil for administrasjon av kunde-/brukerforholdet ditt og for kommunikasjon med deg. Når du velger å bruke Tjenestene ved å logge inn via tredjeparter, vil navn, kontaktopplysninger og annen relevant informasjon kunne bli overført mellom slike tredjeparter og oss. Formålet er å forenkle din bruk og innlogging, ivareta sikkerheten, herunder identifisere av hvem som bruker Tjenestene og for å gi deg relevant informasjon og ivareta analyseformål (se mer om dette under).

Vi vil ikke med viten og vilje innhente eller be om personopplysninger fra barn under 15, foruten den informasjon som er nødvendig for å logge seg på og benytte tjenesten. Vi vil heller ikke bevisst tillate slike personer å samtykke til behandling av personopplysninger hos oss. Vi har derfor bedt gjester/brukere som er under 15 år informere oss om dette ved pålogging av tjenestene, ved å huke av et eget felt for dette. I tilfelle vi blir klar over at vi har innhentet personopplysninger fra et barn under 15 år, vil denne informasjonen fjernes omgående. Hvis du mener at vi innehar, eller kan inneha, informasjon fra eller om et barn under 15 år, kan du kontakte oss på personvern@simp.no.

Informasjonen du gir og som vi registrerer blir brukt til å forbedre og forenkle bruk av Tjenestene, også neste gang du skal benytte disse som kunde, gjest og bruker. Vi vil i denne forbindelse behandle kontaktinformasjon gitt av deg, samt øvrig informasjon nødvendig for å administrere tjenesten og kunde-/brukerforholdet, herunder informasjon og identifikasjon av den enheten du bruker (mobil, nettbrett, PC, etc.). Dette gjør vi av hensyn til sikkerhet (herunder for å identifisere og verifisere deg og enheten din), brukervennlighet, forbedret service til deg, samt vår sammenstilling som skal komme deg som kunde/bruker til gode ved mer tilpasset kommunikasjon.

Hvis du ikke ønsker å gi personopplysninger til oss eller gi oss tilgang til de, kan vi i visse tilfeller ikke levere de Tjenesten du ber om eller gi deg den brukerservice og informasjon som vi og våre samarbeidspartnere tilbyr.

Kunde- og brukerprofilen vil gi deg tilgang til Min side, hvor du til enhver tid kan gå inn for å administrere, herunder endre måten vi behandler dine personopplysninger på, herunder slette eller få innsyn i de opplysningen vi behandler. Du kan også her få oversikt over vår behandling og dine rettigheter, samt velge hvordan vi og våre samarbeidspartnere skal kommunisere med deg. Dette beskriver vi mer om under.


4. Sammenstilling av informasjon
Vi behandler også personopplysningene for å holde deg informert om tekniske forhold med tjenestene, samt gi service og relevante tips og markedsføring, mens du som kunde, gjest og/eller bruker benytter Tjenestene, eller i etterkant av ditt opphold/din bruk. Dette kan omfatte å sende deg Informasjon og påminnelser på SMS eller e-post/sms (f.eks. informasjon om tekniske feil på tjenestene), gi relevant informasjon for din bruk eller ditt besøk, herunder varsling om eventuelle gode tilbud eller tips av interesse.

Når du velger å benytte Tjenestene, kan vi avhengig av din tidligere bruk av Tjenester vi leverer, sammenstille informasjonen i din kunde- og brukerprofil til å forenkle og målrette bruken, administrasjonen og kommunikasjonen med deg. Dette gjør det enklere for deg å bruke Tjenestene og bidra til at du får mer relevant informasjon. Dette kan for eksempel omfatte din kontakt- og enhetsinformasjon, valgt browser-språk, nettlesertype og din påloggingsinformasjon/historikk. En slik behandling vil også gjøre det mulig for oss og våre samarbeidspartnere å gi deg mer relevant informasjon, brukeropplevelse på digitale kanaler og service både på e-post og i andre kanaler.


5. Cookies
Dersom du aksepterer cookies i din nettleser og/eller på annen måte, vil vi kunne benytte cookies for å analysere og forbedre brukeropplevelsen og servicen når du bruker Tjenestene og ved kommunikasjon med deg fra oss og våre samarbeidspartnere. Dette kan også tenkes gjort ved å sammenstille informasjon og individualisere din profil basert på din bruk av Tjenestene og nettadferd. Det vises i denne forbindelse til vår spesifikke Cookie Policy som gir nærmere informasjon om dette.


6. Individualisering av profil
Vi kan også behandle dine opplysninger ved å sammenstille opplysningene i din kunde-/brukerprofil og din besøkshistorikk ved bruk av Tjenestene. Dette vil sette oss i stand til å gi deg enda mer relevant og målrettet service, informasjon og markedsføring, både på e-post og i ulike kanaler. Dette vil øke brukervennligheten og gjøre vår kommunikasjon med deg mer tilpasset og relevant for dine preferanser, ønsker og behov. På denne måte unngår vi å dele informasjon med deg som du ikke er interessert i.

Formålet med behandlingen er å forenkle bruken for deg og administrasjonen for oss, samtidig som du vil kunne få mer relevant og tilpasset informasjon etter dine egne preferanser. Dette mener vi vil være i tråd med både dine og våre berettigede interesser, og for visse opplysninger nødvendig for å administrere kunde- og brukerforholdet i tråd med den aksepten som er gitt av våre brukervilkår.

Du vil til enhver tid ha mulighet til å reservere deg mot eller protestere mot vår behandling i form av sammenstilling av informasjon lagret på din kunde- og brukerprofil. Om ønskelig kan du enkelt slette hele eller deler av din profil. Du finner mer informasjon om rettighetene dine senere i denne PE, samt på Min side og i vår kommunikasjon med deg.


7. Øvrig behandling
Opplysningene, særlig navn, adresse, e-postadresse og teknisk informasjon, vil kunne bli utlevert til våre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører for å ivareta sikkerhets- og analyseformål, gi deg de Tjenestene og den service du ønsker, samt gi deg relevant informasjon i tråd med dine ønsker og behov.

Dersom du velger å koble Tjenestene sammen med tredjeparters tjenester, som for eksempel kobling mot et sosialt nettverk eller en spesifikk applikasjon, vil vi behandle opplysninger som er nødvendig for å integrere våre tjenester med den aktuelle partens tjenester, markedsføring, samt for å granske og iverksette tiltak ved brudd på avtale. Vi oppfordrer deg til å undersøke denne tredjeparts personvernerklæring for å få oversikt over hvordan de behandler dine personopplysninger.

Vi kan bruke (inkludert, men ikke begrenset til) tredjepartsleverandører som Google Analytics/Ads og Facebook Pixel for å analysere brukeratferd for å tilpasse kommunikasjon med deg. Det vises til vår Cookie policy.

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser eller for å beskytte og forsvare oss ved eventuelle rettslige krav eller søksmål, kan vi på visse vilkår måtte behandle, herunder utlevere opplysninger til for eksempel lokale eller internasjonale myndigheter eller en domstol. For dette formålet kan opplysningene vi behandler eller deler av disse, omfatte navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, annen personlig og teknisk informasjon.


Informasjonen du har gitt som kunde, gjest og/eller bruker i forbindelse med benyttelse av Tjenestene, eller som vi i den forbindelse har samlet inn, kan, om nødvendig for å beskytte og forsvare oss ved eventuelle rettslige krav eller søksmål, lagres over lengre periode enn normalt behov skulle tilsi, så lenge vi trenger den, dog ikke lengre enn for ti år etter at bruker-/ kundeforholdet har opphørt.


8. Kundestøtte, sikkerhet og teknisk vedlikehold
Vi tilbyr bruker-/kundestøtte for å hjelpe deg dersom du har tekniske problemer eller ønsker bistand til pålogging eller tilganger. På nettstedet vårt vil du kunne kontakt oss via telefon eller e-post. For at vi skal kunne gi deg slik støtte, vil vi behandle personopplysninger for å identifisere deg og hjelpe deg så godt vi kan. Vi vil slik sett behandle personopplysninger, f.eks. navn, kontaktopplysninger, enhetsinformasjon mv. For å opprettholde vårt tjenestenivå kan vi kunne utføre analyse og datatesting vedrørende Tjenestene og nettstedene våre når det oppstår en feil, eller når det gjøres endringer i systemet vårt. Dette gjør det mulig å eliminere tekniske feil i våre systemer, vise på riktig måte eventuelle endringer fra din eller vår side som er viktige for deg og sikre at Tjenestene fungerer tilfredsstillende. Dette arbeidet kan inkludere behandling av personopplysninger der dette er nødvendig.

Vi utarbeider også rapporter og statistikk ved å analysere opplysningene du har gitt oss, f.eks. navn, kontaktopplysninger og teknisk informasjon vi innhenter om din bruk og dine enheter. Formålet er å forbedre tjenesten vår og gi deg en bedre brukeropplevelse neste gang du bruker tjenestene våre. Hvis vi oppdager uregelmessige aktiviteter ved bruk av Tjenestene, vil vi treffe nødvendig tiltak. Dette kan omfatte behandling av personopplysninger. Informasjonen du har gitt for å benytte Tjenestene kan lagres i 10 år til vi ikke lenger trenger disse for å beskytte og forsvare oss mot rettslige krav/søksmål mv.


9. Markedsføring
Vi ønsker å hjelpe deg til å få mest mulig ut av vår lokal kunnskap, våre tips og tilbud. Derfor vil vi sende tilpassede gode og relevante tilbud og aktiviteter via e-post/sms, både under ditt besøk hos oss / under din bruk av Tjenestene og i etterkant. For dette formålet vil vi behandle din e-postadresse og telefonnummer, din personlig tilpassede profil, enhetsinformasjon og deltakelseshistorikk når det gjelder tips, kampanjer og tilbud.

For å forbedre vår kommunikasjon med deg utfører vi markedsanalyse, noe som kan gjennomføres ved å koble sammen forskjellige datasett som kan inneholde personopplysninger. Personopplysninger i analytiske datasett vil bli anonymisert og alltid bli slettet etter analysen er gjennomført.

Du vil kunne administrere samtykkene dine til denne behandlingen når du starter bruken av Tjenestene, eller når som helst senere på Min side. Du kan her slette personopplysninger som brukes til tips og markedsføring ved å slette profilen din på Min side eller krysse av på Min side at du ikke ønsker å motta slike tips eller markedsføring. I den forbindelse vil også brukerinformasjonskapsler, kunne bli slettet (se mer om dette senere i denne personvernerklæringen).


10. Utlevering av personopplysninger
Vi kan utlevere personopplysninger til våre godkjente tjenesteleverandører og samarbeidspartnere.
Vi kan ellers bare utlevere dine personopplysninger i følgende tilfeller:

Vi kan også dele aggregerte data med våre forretningspartnere, leverandører og konsernselskaper for forskjellige formål, f.eks. for å forbedre vår tjeneste eller for systemadministrasjon, statistikk, forskning og analyse.


11. Rettslig grunnlag Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punkt kan være for å administrere et avtaleforhold basert på din aksept av våre kunde-/brukervilkår, når du som kunde, gjest og/eller bruker benytter Tjenestene. Det kan også være våre berettigede interesser i å administrere og drive virksomheten vår, der dette veier tyngre enn ditt personvern. I så fall har vi gjort en konkret interesseavveining av ditt behov for vern opp mot våre begges interesser i behandlingen. Videre kan grunnlaget i visse tilfeller basere seg på at det for oss er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser eller forfølge et rettskrav mv, slik beskrevet over. Dersom ikke annet rettslig grunnlag foreligger vil vår behandling være basert på ditt samtykke. Det vil i så fall være anledning for deg å trekke tilbake et slikt samtykke når du selv ikke ønsker at vi lengre skal behandle dine opplysninger i tråd med det samtykket som er avgitt.


12. Mer om informasjonskapsler og lignende teknologi
Når du bruker Tjenestene og besøker nettsteder i forbindelse med denne bruken, samler vi inn visse opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Denne PE regulerer hvordan vi bruker denne informasjonen når vi knytter den til personopplysninger.

Når du besøker et nettsted for første gang, sendes det en informasjonskapselfil til enheten din. Denne filen kan identifiserer nettleseren din. Ved å bruke informasjonskapsler hjelper du oss blant annet med å forbedre funksjonaliteten på nettstedet vårt. De er viktige for å redusere nedlastingstiden og forbedre brukeropplevelsen. Vi bruker blant annet informasjonskapsler for autentiseringsformål, slik at du ikke nødvendigvis trenger å identifisere deg hver gang du bruker Tjenestene eller besøker nettstedene våre. Disse informasjonskapslene er nødvendige for at tjenesten skal fungere tilfredsstillende. Ved å justere de tekniske innstillingene i nettleseren kan du hindre at informasjonskapsler blir lagret og er tilgjengelige på enheten din. Men merk at hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan du kanskje ikke bruke Tjenestene, nettstedene eller applikasjonene våre.

Informasjonskapselen samler inn informasjon om hvordan kunder/brukere og besøkende benytter Tjenestene og nettstedene, og gir oss dermed nyttig informasjon om hvordan vi kan levere en bedre bruker-/kundeopplevelse og forbedre Tjenestene og vår service og kommunikasjon. Vi bruker dessuten informasjonskapsler for markedsføringsformål. Disse informasjonskapslene fungerer som formidlere av dine preferanser og nettadferd. Vi bruker disse informasjonskapslene til å tilby mer relevant informasjon og mer personlig tilpassede tips og tilbud i ulike kanaler, måle hvor effektive vår markedsføring her vært og begrense hvor ofte vi viser deg noe du ikke er interessert i. Hvis innstillingene på enhetene dine lar oss samle inn stedsinformasjon, eller du samtykker til det på andre måter, vil vi samle inn den informasjonen i visse tilfeller.

Merk at du kan styre hvordan enhetene dine kan dele stedsinformasjon med oss, og hvordan nettleseren håndterer informasjonskapsler og relatert teknologi ved å justere personvern- og sikkerhetsinnstillingene på dine enheter og i programmer/applikasjoner. Se anvisningene fra nettleserleverandøren eller produsenten av enheten din eller applikasjonene for å lære hvordan du justerer innstillingene.


13. Dine rettigheter
Personopplysningene vil bli lagret i samsvar med bestemmelsene i de forskjellige punktene i denne PE. Du kan når som helst administrere, herunder slette profil og brukerinformasjonen din på Min side.

Du har rett til å protestere mot visse typer behandling eller be om en begrensning i den behandlingen som vi foretar. Du har også rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi behandler og til å motta en kopi av de personopplysningene vi har om deg. Dersom vår behandling er basert på ditt samtykke, kan du kalle tilbake dette samtykket slik at behandlingen vil opphøre. Hvis vi behandler opplysninger fordi vi har en berettiget interesse av å gjøre det (som forklart ovenfor), har du også rett til å motsette deg dette. Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner – for eksempel hvis vi kan vise at vi er lovpålagt å behandle opplysninger eller det er nødvendig for å forfølge et rettskrav vi mener å ha.

På Min side kan du til enhver tid få adgang til å oppdatere, korrigere eller slette informasjon du har gitt til oss og justere kommunikasjonen med oss. Anmodning om innsyn henvises til Min side. Henvendelser om behandling av personopplysninger og begrensning skal rettes til vårt kontaktpunkt angitt under.

Hvis vi unntaksvis ber om personopplysninger for å etterleve regelverk eller kontrakts-/brukervilkår og forpliktelser, er det påkrevd å gi slike opplysninger. Hvis slike opplysninger ikke gis, vil vi ikke kunne administrere kunde-/bruker-/kontraktsforholdet eller oppfylle de krav og forpliktelser vi blir pålagt.


14. Datalagring og sikkerhet
Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, ødeleggelse, korrupsjon eller uautorisert tilgang. Vi har et rammeverk for sikkerhet som oppdateres jevnlig i tråd med den teknologiske utviklingen. Data lagres på våre egne sikre servere i samsvar med lokale bestemmelser. Hvis en kunde, gjest og/eller bruker ikke samhandler med Tjenestene i en periode på 24 måneder, vil dine og våre legitime interesser anses å ikke lenger være relevant, og du blir automatisk avmeldt fra vår kommunikasjon som baseres på dette behandlingsgrunnlag. Hvis en kunde, gjest og/eller bruker ikke samhandler med Tjenestene i en periode på 60 måneder vil personinformasjon bli anonymisert, kryptert eller slettet.

Tjenestene og tjenester gjennom tredjepartsintegrasjoner som Facebook, Google, bruker ulike typer informasjon for innlogging, for eksempel med telefonnummer eller e-post, hvor en får passord tilsendt. Alle har eget ansvar for brukersikkerhet og passord. En kunde, gjest og/eller bruker bør informere oss umiddelbart dersom en mistenker at Tjenestene har blitt misbrukt. Det er viktig å bemerke at vi aldri vil be om brukerens passord via telefon eller e-post.


15. Overføring av personopplysninger
Vi kan dele personopplysninger i forbindelse med et oppkjøp, fusjon eller salg av hele eller en betydelig andel av vår virksomhet, med eller til et annet selskap. I slike tilfeller vil en kunde, gjest og/eller bruker motta elektronisk varsel dersom brukerdata blir underlagt en personvernspolicy i betydelig forskjell fra denne.

Vi kan overføre aggregerte data til våre godkjente tredjeparter (innenlandske og/eller utenlandske) for å forbedre eller utvikle Tjenestene våre eller for å sikre at Tjenestene og utstyret ellers fungerer tilfredsstillende. Overføring av personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS som ikke tilbyr tilstrekkelig vern vil ikke skje.

16. Endringer i denne erklæringen
Vi forbeholder oss retten til uten varsel oppdatere eller endre denne PE for å ta hensyn til endring i våre Tjenester og forretningsmodeller, samt ved ny eller annen personvernpraksis eller -regelverk. Oppdatert PE vil ligge tilgjengelig på Tjenestene og nettsteder. Vi anmoder deg til løpende å holde deg oppdatert på den PE som gjelder. Disse endringene trer i kraft på «sist oppdatert» dato i revidert utgave. Kunde, gjest og/eller bruker godtar den til enhver tid reviderte utgave ved å fortsette å bruke Tjenestene. Dersom du ikke godtar endringene, må du slutte å bruke Tjenestene eller eventuelt justere eller slette dine opplysninger på Min side.


Sist oppdatert: 20. februar 2019
Historikk: PE 20.05.18