Vilkår for Bruk (Norsk)

Klikk her for EnglishPersonvernspolicy

Disse Vilkår og Betingelser (EULA), Cookie Policy og Personvernreglene (Personvernspolicy) (sammen vilkårene) utgjør den juridiske avtalen mellom deg (deg eller din) og Simp AS (vi oss, eller vår) som omhandler vår leveranse av Simp-programvare (tjenesten) som kan benyttes av deg på ulike Simp-lokasjoner (lokasjoner). Vennligst les disse vilkårene nøye. Hvis du ikke godtar vilkårene vil vi ikke tillate deg tilgang til tjenesten, og din tilgang til Simp tjenesten vil umiddelbart avsluttes. Ved å benytte deg av tjenesten, godtar du å være juridisk bundet av vilkårene. Godkjente vilkår:
Bekreftelser og samtykker


(i) Du anerkjenner at vilkårene og betingelsene (som kan endres fra tid til annen) gjelder for bruk av tjenesten (inkludert eventuelle fremtidige oppdateringer til tjenesten) av deg på enhver Simp lokasjon.
(ii) Du anerkjenner og godtar at Vi kan endre vilkårene og betingelsene når som helst. Alle endringer (hvis noen) vil bli tilgjengeliggjort for deg via lenker i påloggingsportalen og på; openwifi.simp.no.

(iii) Du anerkjenner å ha fått tillatelse fra eieren (eller har egen full råderett) av/til hvilken som helst datamaskin, nettbrett, mobiltelefon eller annen elektronisk enhet (enhet) som du bruker for å få tilgang til tjenesten. Ved å godta vilkårene godtar du ansvaret for bruk av tjenesten på hvilken som helst enhet, uansett om du eier den eller ikke. Du godtar at du kan bli belastet av din tjenesteleverandør for internettilgang via enheten.

(iv) Du anerkjenner og godtar at internett aldri er helt privat eller sikkert, og at all informasjon du sender ved bruk av tjenesten kan leses og mottas av en annen part, selv om det er uttrykkelig merket at tjenesten er kryptert.
(v) Du samtykker til at Vi samler inn og bruker teknisk informasjon om enheten din (og alle relaterte programvarer, maskinvarer, og eksterne enheter) for å evaluere, korrigere eller forbedre tjenesten i samsvar med personvernreglene.

(vi) Du samtykker til at overføring, innhenting, behandling, vedlikehold og bruk av Simp (og våre rettighetshavere) av lokasjonsdata kan sendes fra enheten for å evaluere, korrigere eller forbedre tjenesten i samsvar med personvernreglene.

(vii) Du anerkjenner at Internett er skilt fra tjenesten, og at nettsteder som du har tilgang til via tjenesten ikke er under kontroll av oss, og at vi ikke er ansvarlig for, og støtter ikke deres vilkår og betingelser (hvis noen). Du forplikter deg til å bruke din egen vurdering om enhver interaksjon med et slikt nettsted, inkludert kjøp av produkter eller tjenester som er tilgjengelig gjennom dem.
(viii) Du erkjenner og godtar at alle immaterielle rettigheter i tjenesten (og dens underliggende teknologi) tilhører oss (eller våre lisensgivere) og at du ikke har noen rettigheter til tjenesten annet enn ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke den i samsvar med Vilkårene og Betingelsene.

Levering av Tjenesten


I gjenytelse til at du godtar vilkårene, godtar vi å levere tjenesten til deg inntil det tidspunkt vi slutter å levere tjenesten til deg. Du kan slutte å bruke tjenesten, og vi kan når som helst slutte å levere tjenesten.

Godtagbar bruk


Du samtykker i at du vil bruke tjenesten i samsvar med Vilkårene og at du ikke vil (og sørger for at enhver person som bruker enheten din) ikke bruker tjenesten for kommersielle, ulovlige, umoralske eller ondsinnede formål, og at du heller ikke (eller noen som bruker enheten din) i løpet av tjenesten:


(i) Introduserer kode, virus eller data som er skadelig for Tjenesten eller hvilket som helst operativsystem; eller

(ii) Overføre, lagre, publisere, eller laste opp elektronisk materiale som sannsynligvis vil forårsake skade eller begrense funksjonaliteten til noe telekommunikasjonsutstyr eller annen programvare eller maskinvare; eller

(iii) Krenke enhver immateriell rettighet tilhørende oss eller noen annen part; eller
(iv) Sende, motta, publisere, distribuere, overføre, laste opp eller laste ned materiale som er støtende, fornærmende, ærekrenkende, obskønt, uanstendig eller annet støtende; eller

(v) Invadere personvernet til, forårsake irritasjon eller angst, eller sende uønsket korrespondanse til noen annen person;

(vi) Kopiere eventuelle ideer, funksjoner, egenskaper, eller grafikk som er inkludert i eller relatert til Simp tjenestene; eller

(vii) Poste, laste opp, legge til, tilby eller sende inn innhold eller tegn som du ikke kontrollerer alle rettigheter til.

Begrensinger og utelukkelser


(i) Tjenesten er levert «som den er» og «som tilgjengelig», uten uttrykkelig eller underforstått garanti for nøyaktighet eller tilgjengelighet.
(ii) Vi skal ikke være ansvarlig for ditt tap (enten direkte, indirekte eller som konsekvens) forårsaket av feil, error, forsinkelser eller forstyrrelser av, i eller til tjenesten.
(iii) Vi har ikke noe ansvar for deg hvis noen tredjepart(er) får tilgang til din (a) forbindelse via tjenesten (b) enhet; eller, (c) Din besittende informasjon, skader og/eller ødeleggelser, eller; (d) opplysninger om deg som holdes av oss.
(iv) Du samtykker i denne avtale å ha hensikt å til enhver tid utgi, erstatte, avskrive og frikjenne Simp for ethvert ansvar inkludert, men ikke begrenset, (a) dødsulykke eller personskade som følge av vår uaktsomhet, (b) svindel eller bedragersk uriktig fremstilling, (c) dine personlige, sikkerhetsmessige, medisinske, juridiske eller økonomiske beslutninger, eller (d) ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes ved lov.

(v) I høyeste grad tillat i gjeldende lov skal Simp og/eller dets morselskap, datterselskaper, samarbeidspartnere, leverandører, kunder, aksjonærer, offiserer, ledere, ansatte eller agenter (samlet sett som «representanter») ikke holdes ansvarlig for eventuelle indirekte skader, følgeskader, inkludert, uten begrensing, skader for tap av bruk, data eller profitt som følge av, eller på noen måte knyttet til bruk eller ytelse av Simp tjenester.

Erstatning


(i) Du (eller noen som bruker din konto) samtykker i å erstatte og forsvare Simp og dets representanter fra og mot alle krav, forpliktelser, skader, tap, kostnader, utgifter av noe slag (inkludert rimelige advokatkostnader og juridiske kostnader) som stammer fra eller er relatert til; (a) enhver informasjon, (inkludert innleveringer) som sendes, legges ut eller overføres via Simp tjenester; (b) bruk av Simp tjenester; (c) brudd på disse vilkårene; (d) brudd på noen tredjeparts rettigheter, herunder immaterielle rettigheter, personvern, publisitet eller andre proprietære rettigheter.
(ii) Simp forbeholder seg retten, på egen bekostning, å vedta det eksklusive forsvar og kontrollere ethvert forhold som ellers er underlagt erstatning av deg. Hvis vi påtar forsvaret for en slik sak, vil du med rimelighet samarbeide med Simp i et slikt forsvar.

(iii) Alt innhold ekskludert innsendt informasjon tilhørende brukere, eies eller lisensieres på/av Simp tjenesten, inkludert programvare, tekst, visuell lyd («innhold») og Simp varemerker, logoer og merkevareelementer («merker»). Innholdet og Merkene er beskyttet i henhold til Norges og internasjonale lover. Innhold og Merker, lokalisert hvor som helst innenfor Simp tjenester kan være varemerker som tilhører deres respektive eiere. Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt og reservert.Opphavsrett og immateriell rettighetspolitikk


(i) Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at en bruker av Simp tjenester har overtrådt dine immaterielle rettigheter, vennligst informer oss skriftlig, via epost eller per post til våre utpekte agent oppført som «kontakt oss» nedenfor. (Section 512 of the Copyrights Revision Act, as enacted through the Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
(ii) Meldingen skal minst inneholde (a) identifikasjon av det krenkede innhold (b) din kontaktinformasjon (epost, telefonnummer, adresse) (c) en erklæring om at du i god tro mener at en slik overtredelse ikke er autorisert av eieren av opphavsretten eller loven, (d) en erklæring om at du er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettslig eier; og (d) din fysiske eller elektroniske signatur.
(iii) Du anerkjenner og godtar at ved mottak og varsel om krav om overtredelse at vi umiddelbart kan fjerne de identifiserbare materiell nevnt, fra Simp tjenesten uten ansvar.
(iv) Simp krever ikke eierskap til materiell du leverer til Simp. Ved å legge ut, laste opp, legge inn, levere eller sende inn gir du Simp, dets tilknyttede selskaper og nødvendige underlicenser en verdensomspennende, avgiftsfri, overførbar, evigvarende rett og lisens, Du godtar at (a) Simp kan bruke din innlevering, (b) Simp har rett til å kopiere, distribuere, overføre, offentliggjøre og reformatere din innlevering; og (c) at du skal forsvare, avskrive og frikjenne Simp og dets tilknyttede selskaper (representanter) i samsvar med de ovennevnte rettigheter og lisenser gitt.

Generelt


(i) Vilkårene og Betingelsene utgjør hele avtalen mellom deg og oss, i forbindelse med leveranse av tjenesten (og enhver tvist eller krav som oppstår fra dem) uavhengig av hvorfra tjenesten er tilgjengelig, styres av og skal tolkes i samsvar med Norsk lov med Bergen Tingrett som eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med tjenesten.
(ii) Du bekrefter herved at (a) det ikke eksisterer Joint Venture, partnerskap, ansettelsesforhold eller byråforhold mellom deg og Simp (b) Simp`s fremlegging av disse vilkår er underlagt gjeldende lover, juridiske behandlinger, hvor intet i disse Vilkår er unntatt fra Simp`s rett og plikt til å etterkomme krav fra myndighetene relatert til din bruk av Simp tjenester.

(iii) Hvis en del (eller deler) av disse bruksvilkårene er fastslått å være ugyldige eller ikke håndhevbare i henhold til gjeldende lov, inkludert men ikke begrenset til, garantibeskyttelsen og ansvarsbegrensningen som er angitt ovenfor, vil den ugyldige eller ikke-gjennomførbare bestemmelsen anses erstattet av en gyldig, håndhevbar bestemmelse som nærmest samsvarer med hensikten til den opprinnelige bestemmelse, og resten av avtalen skal fortsette å gjelde. Med mindre annet er angitt her, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom deg og Simp, og den erstatter samtlige tidligere kommunikasjoner, forslag, enten elektronisk eller skriftlig, mellom deg som bruker og Simp som tjeneste-leverandør, ved bruk av Simp tjenester.
(iv) I den utstrekning hvor Simp ikke kan, som følge av gjeldende lov, frasies Simp enhver implisitt garanti samt begrenser sine forpliktelser, omfang og varighet av denne garanti til det minimum tillatt av gjeldende lov.
(v) Enhver melding som gis av oss til deg, kan gis via post, eller epost til enhver epost eller epost gitt av deg. Eventuell melding fra deg til oss kan gis som post eller epost til oppgitt kontaktinfo under.


Kontakt oss


Simp AS,

Øvre Ole Bulls Plass 1
5012 Bergen, Norway


Epost: personvern@simp.no

Hjemmeside: https://simp.no

Telefon: (+47) 404 81 404